Dienstenveloppen van
Waterschappen


Zonder nummer
[klik op de envelop voor een overzicht]

Waterschappen waaronder polders, dijkstoelen en zeedijken
Vallend onder een gezamenlijk nummer
[klik op de envelop voor een overzicht]

909 Hoogheemraadschappen

910 Waterschappen


Vallend onder een eigen nummer
[klik op het wapen voor een overzicht]

928
Waterschap Schouwen
930
Waterschap Westergo's IJsselmeerdijken
4.2
Hoogheemraadschap van Delfland
4.4
Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier
4.5
Hoogheemraadschap van Rijnland
4.16
Waterschap van de Berkel
4.19
Waterschap De Dijkring Flakkee
4.21
Waterschap van de Geleen- en Molenbeek met Zijtakken
4.25
Waterschap de Maaskant
4.34
Waterschap Het Stroomgebied van de Dommel
4.35
Waterschap Het Vrije van Sluis
4.40
Heemraadschap van de Mark en Dintel
4.43
Polderdistrict Tielerwaard
4.46
Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland