Port Betaald
Nadat de diverse overheidsinstanties van dienstenveloppen waren overgegaan naar frankeermachines, ontstond op enig moment het besef dat het vaak goedkoper was om op een andere manier van frankeren over te gaan. Dat werd het, al op veel plaatsen toegepaste, 'Port Betaald'.

Hierbij wordt de post als partijenpost verstuurd op basis van een contract tussen verzender en postondernemer. Bij grote verzenders zoals gemeenten en provincies gebeurt dat zelfs via een openbare aanbesteding, zoals deze van de gemeente Breda.

Beschrijving:
Deze aanbesteding betreft een Europese openbare procedure, conform de De Aanbestedingswet 2012, staatsblad 2012-542.

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een raamovereenkomst met één (1) partij voor de postbezorging van de gemeente Breda. De looptijd van de raamovereenkomst is voor een periode van twee jaar vanaf de ingangsdatum van de raamovereenkomst met een verlengingsoptie van maximaal twee maal een jaar in totaal. De ingangsdatum van de raamovereenkomst is, naar verwachting, januari 2015.

Opdrachtomschrijving

Poststukken Nederland: hieronder wordt verstaan heterogene en homogene post, deze poststukken kunnen diverse afmetingen hebben, verschillende inhoud hebben en van verschillend gewicht zijn;
Poststukken buitenland: hieronder wordt verstaan heterogene en homogene post. Deze poststukken kunnen diverse afmetingen hebben en verschillend van gewicht en inhoud zijn;
Mailings: Poststukken met dezelfde afmeting en inhoud en hetzelfde gewicht, al dan niet met adressering;
Pakkettenpost;
Aangetekende post (met handtekening retour en track en trace);
Antwoordzendingen;
Postbusnummers;
Verkiezingspost: Oproepkaarten verkiezingen + ongeadresseerde kandidatenlijsten;Port betaald en frankeermachine;
Haal- en brengservice.

Buiten de scope van de aanbesteding
Bezorging van Breda Bericht. Dit betreft een berichtgeving aan bepaalde adressen binnen de gemeente Breda in geval van werkzaamheden in de buurtomgeving.
Interne post. Dat wil zeggen de postbezorging naar en van de diverse locaties van dienstonderdelen van de gemeente Breda.

Opdrachtgever
Gemeente Breda, Directie Servicebedrijf, afdeling Ondersteuning.

Aanbestedende dienst
Gemeente Breda, Directie Servicebedrijf, Juridische Zaken en Inkoop.

De aanbestedende dienst gunt de opdracht aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Op de envelop staat de aanduiding 'Port Betaald' voor nationaal postverkeer en 'Port Payé' voor internationale postzendingen. Ook een combinatie is mogelijk:Naast PostNL [en zijn voorgangers PTT Post - TPG Post - TNT-Post] zijn er ook andere aanbieders zoals
Van Straatenpost [in 2017 overgenomen door Sandd.] en Sandd. [opgericht in 1999 en overgenomen in 2019 door PostNL]. Daarnaast zijn er nog kleinere lokale en regionale aanbieders die post van overheden verzorgen. Ook port-betaald-zegels horen tot de mogelijkheden.


Bij de overzichten hanteer ik ook hier de indeling in overheidsdiensten zoals bij de dienstenveloppen:

- Ministeries
- Provincies
- Gemeenten
- Waterschappen

Hieraan toegevoegd is een categorie van allerlei
Samenwerkingsverbanden. Dat zijn samenwerkingen tussen twee of meer gemeenten, maar ook belastingsamenwerking tussen waterschappen en gemeenten. Veiligheidsregio's en de regionale politie maken hier ook onderdeel van uit.

In 'Overheid overig' staan zaken die niet in één van de eerste vijf categorieën thuishoren, zoals de Raad van State en de Tweede Kamer. Hier vinden ook de Zelfstandige Bestuursorganen [ZBO's] en de Agentschappen van de Ministeries een plaats.

Uiteraard houd ik mij aanbevolen voor aanvullingen, want er is vast nog veel meer materiaal dat op dit onderwerp betrekking heeft. Stuur me een mailtje via de startpagina.

[klik op het logo voor een overzicht]


MinisteriesProvincies
Gemeenten
Waterschappen
Samenwerkingsverbanden
Overheid overig [waaronder ZBO's]